preloader

รายงานประจำปี

2S : บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  2.18 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตเหล็กท่อ เหล็กแผ่น เหล็กตัวซี และเหล็กตะแกรง รวมทั้งจำหน่ายวัสดุประเภทเหล็กเพื่อการก่อสร้าง แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กตัวซี ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น และลวดตะแกรงเหล็ก และธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง