preloader

รายงานประจำปี

ASIAN : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  5.25 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ TCC, ASS, SAKURA, ASIAN SEAFOODS BRAND และให้บริการรับฝากห้องเย็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง