preloader

รายงานประจำปี

BGT : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  15.6 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove โดยการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าของตนเองและทางห้างสรรพสินค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง