preloader

รายงานประจำปี

BMCL : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  15.41 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถจำนวน 2 โครงการ จากรฟม. ได้แก่1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางซื่อ) ในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยมีอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2547 ถึง 1 กรกฎาคม 2572 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4 โดยบริษัทได้รับสัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถ และซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) กับ รฟม. เป็นระยะเวลา 30 ปี (4 กันยายน 2556 - 3 กันยายน 2586)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง