preloader

รายงานประจำปี

CI : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  5.02 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง