preloader

รายงานประจำปี

CM : บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  3.07 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและส่งออกผักแช่แข็ง เช่น ถั่วแระ ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน แครอท ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง