preloader

รายงานประจำปี

EASON : บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  3.1 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ สีพ่นพลาสติก สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์ออฟเซท ในแบบการผลิต และจำหน่ายสี บริษัทจะผลิตสีตาม Know-How ซื้อจากเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้บริษัทยังผลิตสีตาม Know-How ที่บริษัทวิจัยพัฒนาขึ้นเอง จากประสบการณ์ และจำหน่ายสีให้กับลูกค้าผู้ใช้สีโดยตรง ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง