preloader

รายงานประจำปี

FE : บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  9.44 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

มี 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร 2) รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา เช่น ภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิตอล ฯลฯ 3) นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา เป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง