preloader

รายงานประจำปี

FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  5.72 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. การค้าหลักทรัพย์ 3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะบริษัทฯ)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง