preloader

รายงานประจำปี

GEL : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  10.96 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตวัสดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ไร้คาน พื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส และปูนซีเมนต์พิเศษเด็นก้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง