preloader

รายงานประจำปี

GENCO : บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  4.35 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง