preloader

รายงานประจำปี

GL : บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  10.76 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่เท่านั้น โดยรถจักรยานยนต์ที่บริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นรถญี่ปุ่นและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ได้แ่ก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซุซุกิ และคาวาซากิ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยรับต่อภาษีทะเบียนรถจักรยานยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และเสริมรายได้ให้กับบริษัท ตลอดจนเป็นการคุ้มครองและป้ิิองก้ันความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของบริษัทได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง