preloader

รายงานประจำปี

GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  8 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์สำหรับระบบพลังงานทดแทน ธูรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง