preloader

รายงานประจำปี

KPNPF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  4.04 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

:  

  

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประกอบด้วย ที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 14.7 ตารางวา อาคารสำนักงาน สูง 27 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 59,839 ตารางเมตรและพื้นที่ให้เช่ารวม 25,978.43 ตารางเมตร

แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง