preloader

รายงานประจำปี

LIVE : บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  10.54 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการสำหรับการบริหารจัดการช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 2. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 3. ธุรกิจให้บริการระบบออกอากาศรายการโทรทัศน์ สตูดิโอ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 4. ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง