preloader

รายงานประจำปี

LUXF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  0.25 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น (freehold) จาก บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง