preloader

รายงานประจำปี

MATCH : บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  11.71 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท ผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ รับจัดกิจกรรม และสิ่งพิมพ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง