preloader

รายงานประจำปี

MOONG : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  13.16 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย 1. สินค้าสำหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon) 2. เครื่องใช้ในครัวเรือนและของใช้ประจำวัน 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง