preloader

รายงานประจำปี

PAP : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  27.05 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW)โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า แปซิฟิกไพพ์ และท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาโมเสะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง