preloader

รายงานประจำปี

PK : บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  6.64 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจประเภทวิศวกรรมที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรในการออกแบบ สร้าง จัดหา ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น ผลิตน้ำแข็ง ตู้แช่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต การผลิต-แปรรูปนมและไอศกรีม รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและอื่นๆ เกือบทุกประเภท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง