preloader

รายงานประจำปี

PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  14.27 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยมีร้านค้าที่ติดต่อค้าขายโดยตรงทั่วประเทศมากกว่า 30,000 ร้านค้า และมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น?ปลาสวรรค์ทาโร? บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปอื่นส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ และผลิตสินค้าซอสมะเขือเทศและซอสพริก ตรา?คิงส์ คิทเช่น? บริษัท พรีเมียร์ โฟร่เซ่น โพรดักส์ จำกัด ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง