preloader

รายงานประจำปี

PPP : บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  14.82 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมเพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศ และมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้ บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด (PHA) เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายประเภทตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง เป็นต้น, บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ บริษัท พี พี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPW, บริษัทย่อย) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง