preloader

รายงานประจำปี

PR : บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  19.1 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตผลิตภัณฑ์เส้นขาว โจ๊ก ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป ข้าวอบไมโครเวฟ โดยเน้นการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนที่แข่งขันได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง