preloader

รายงานประจำปี

PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  7.4 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอาคารที่พักอาศัย บริหารอาคารสำนักงานแบบครบวงจร ให้บริการติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง