preloader

รายงานประจำปี

QHOP : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  9.97 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

:  

  

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดินและอาคาร โครงการ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด รวมทั้งซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการโรงแรมดังกล่าว

แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง