preloader

รายงานประจำปี

RICH : บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  8.21 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผู้ให้บริการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เหล็กโครงสร้าง เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น เหล็กแท่งยาว และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ รวมถึงการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภทท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง