preloader

รายงานประจำปี

SCP : บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  1.62 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ งานบริการขนส่ง ตอกและการติดตั้ง และงานรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า รายใหญ่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง