preloader

รายงานประจำปี

SFP : บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  13.89 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง นำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง