preloader

รายงานประจำปี

SMG : บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  11.79 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งการรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Group)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง