preloader

รายงานประจำปี

SSF : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  2.84 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพร้อมปรุง (Ready-to-cook) และกลุ่มพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) ที่มีความหลากหลาย พร้อมทั้งกระบวนการผลิต ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานนานาชาติต่างๆ มากมาย อาทิเช่น GMP, BRC, HACCP, ISO 22000

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง