preloader

รายงานประจำปี

THANA : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  24.02 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑลและในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยบริษัทฯจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง