preloader

รายงานประจำปี

THE : บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  3.27 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) และแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น เหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่นเหล็กแบน เหล็กฉากพับ เหล็กรางพับ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง