preloader

รายงานประจำปี

TIW : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  1.7 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบสี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง