preloader

รายงานประจำปี

TLOGIS : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  4.05 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุน (freehold) ในที่ดิน อาคารคลังสินค้าและส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับห้องเย็น ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค

แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง