preloader

รายงานประจำปี

TMI : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  11.86 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบัลลาสต์ครอบคลุมถึง บัลลาสต์ไฟบ้านและบัลลาสต์ไฟถนน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง