preloader

รายงานประจำปี

TMT : บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  5.59 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

?เราไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าเหล็ก หรือให้บริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างคุณค่า ประโยชน์ และความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า? ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ ?เหล็ก? ที่ไม่ได้เป็นเพียง ?ผู้จัดจำหน่ายเหล็ก? อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง