preloader

รายงานประจำปี

TWFP : บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  2.4 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวุ้นเส้นและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ โดยเป็นการ spin off มาจาก TWS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง