preloader

รายงานประจำปี

UMI : บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  14 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องโมเสก ตรา ยูเอ็มไอ กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ดูราเกรส กระเบื้องเซรามิกบุผนัง ดูราเกรส ลีลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง