preloader

รายงานประจำปี

UNIPF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  1.25 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุน (freehold) ในโครงการยูนิลอฟท์ ศาลายา ตั้งอยู่ที่ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหอพัก ซึ่งเน้นผู้เช่าที่เป็นนักศึกษา มีอาคารหอพักสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่อาคารหอพักรวม 22,889.50 ตร.ม. สระว่ายน้ำ 1 สระ ลานจอดรถ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ มีห้องพัก และห้องที่ให้เช่าพื้นที่เพื่อเปิดเป็นร้านค้า ร้านบริการต่าง ๆ รวมจำนวน 527 ห้อง โดย UNIPF จัดหาผลประโยชน์โดยนำทรัพย์สินให้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เช่าเหมาในอัตราเช่าปีละ 43.50 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก และกองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาต่อระยะเวลาการให้เช่าออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันที่ครบระยะเวลาการเช่า

แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง