preloader

รายงานประจำปี

WG : บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  3.85 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 3. ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง